nl
nl

Erkenningen

Erkenningen

Peremans nv beschikt over de erkenningen nodig om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

De erkenning voor de uitvoering van algemene aannemingen van bouwwerken is toegekend in klasse 7.

Ons zusterbedrijf Execon nv is gecertificeerd met een erkenning in klasse 6, terwijl ons zusterbedrijf Vanderstraeten nv over de hoogste erkenning beschikt, nl. klasse 8.  Een samenwerking tussen de drie bouwbedrijven schept ook hier heel wat mogelijkheden.