nl
nl

Openbare gebouwen

Openbare gebouwen

Op het gebied van gebouwen voor overheidsinstellingen hebben o.a. het Ministerie van Openbare Werken en menige gemeentelijke overheden al een beroep gedaan op onze ervaring, met name voor het bouwen van een groot aantal scholen, rijkswachtkazernes, OCMW’s, hospitalen en brandweerkazernes.

Kinderdagverblijf - Ninove

Sint Jozef-Evere