Publieke gebouwen

Op het gebied van gebouwen voor overheidsinstellingen hebben o.a. het Ministerie van Openbare Werken en menige gemeentelijke overheden al een beroep gedaan op onze ervaring, met name voor het bouwen van een groot aantal scholen, rijkswachtkazernes, OCMW’s, hospitalen en brandweerkazernes.

Logo Let's Build Together

 

 

Peremans biedt totaaloplossingen voor bouwprojecten. Wij staan in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector.  Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal.  Hierbij investeren we in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds kwaliteit voorop kunnen stellen.