Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw is van alle activiteitsdomeinen wellicht het belangrijkst. Scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen, sportzalen, culturele centra, bibliotheken, … behoren tot de voornaamste toepassingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het kinderdagverblijf in Anderlecht.

Openbare werken worden gereguleerd door de wet op de Overheidsopdrachten, en vergen aldus een specifieke benadering. Een voorafgaande grondige studie van mogelijke varianten, kan bepalend zijn voor het welslagen.

Logo Let's Build Together

 

 

Peremans biedt totaaloplossingen voor bouwprojecten. Wij staan in voor het mee ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van gebouwen voor de publieke en private sector.  Samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij centraal.  Hierbij investeren we in onze mensen, innovatie en kennis, waardoor we steeds kwaliteit voorop kunnen stellen.